ניהול נאמנויות עבור אנשי עסקים ואנשים פרטיים

נאמנות היא כלי עבודה לגיטימי שנעשה בו שימוש במקרים מיוחדים בהם הנהנה אינו מעוניין להיות בעל הזכויות הרשום במרשמים הפומביים (כמו רשם החברות ולשכת רישום המקרקעין). במקרה כזה עורך הדין משמש כנאמן עבור בעל הזכויות האמיתי.

עורך הדין אחראי לעיתים אף לניהולם של הנכס ו/או הזכויות המוחזקים אצלו בנאמנות. ניהול הנאמנות מטיל על עורך הדין אחריות לניהול מקצועי של נכסי הנאמנות, תוך מתן דיווח מלא לנהנה על הזכויות המוחזקות וכמובן שמירה על נכסי הנאמנות ופירותיהם עבור הנהנה.

הנאמנות יכול שתהיה לצורך עניין פשוט כמו רישום זכויות בדירה על שם עורך הדין, לעיתים הנאמנות יכול שתחזיק נכסים מורכבים בהיקפים של מאות מיליוני ש"ח. הכול תלוי בסוג ובהיקף השירות אותו מבקש הנהנה לקבל מעורך הדין.

עוד מאמרים בנושא: ניהול נאמנויות עבור אנשי עסקים ואנשים פרטיים

אין עוד מאמרים בנושא
דילוג לתוכן