מלון סוהו אילת

זהו סיפורן של כ- 120 משפחות רוכשים, אשר נפלו קורבן לתרגיל עוקץ נדל"ן שתוכנן ע"י שני יזמים, במטרה להתעשר על חשבונם של רוכשים תמימים.

היזמים מכרו לרוכשים חלום שאינו מעוגן במציאות, במסגרתו קנו הרוכשים יחידות סטודיו מרוהטות המיועדות להשכרה לעובדי ענף המלונאות בעיר אילת, כאשר היזמים הבטיחו והתחייבו כלפי הרוכשים לתשלום תשואה קבועה בסך של כ- 2,850 ש"ח לחודש למשך 3 שנים.

באמצעות חברת סוהו אילת שהוצגה לרוכשים כבעלת הזכויות במלון, שיווקו ומכרו היזמים בין השנים 2015-2016, יחידות בגודל של כ-30 מ"ר, בתמורה לסך של כ-350 אלף ש"ח ליחידה.

אלא שבעוד הדיירים שילמו את כספם לחברת סוהו אילת, השכרת היחידות והמחויבות לתשלום התשואה נחתמו מול חברת הניהול "הים האדום ניהול מלונות" שגם אותה הקימו היזמים.

בפועל לאחר מספר חודשים בודדים, חברת הניהול החלה לבטל את השיקים שניתנו לרוכשים להבטחת תשלום התשואה החודשית והודיעה לרוכשים כי אינה יכולה לעמוד יותר בהתחייבויותיה לתשלום.

רק אז התברר לרוכשים תמי הלב כי רימו אותם, שכן חברת הניהול ממנה הם אמורים היו לקבל את כספי התשואה, התגלתה כנעדרת נכסים, ובה בעת הם לא יכלו להיפרע בגין החוב כלפיהם מהיזמים או מחברת סוהו אילת ממנה רכשו את הזכויות ביחידות במלון.

כך, על ידי שיצרו הפרדה בין זכויותיהם של הדיירים ביחידות, לבין חובות התשואה כלפיהם, באמצעות שתי החברות שהקימו – ניסו היזמים מחד להתחמק מהתחייבותם לשלם לרוכשים את התשואה החודשית ומאידך לגזול את כל כספם.

במצב דברים זה, ננקטו בעניין שתי החברות הליכי פירוק והקפאת הליכים ולחברות מונה בעל תפקיד לצורך הסדר נושים ו/או פירוק החברות.

למגינת ליבם של הרוכשים, בעל התפקיד שמונה סבר כי זכויותיהם ביחידות הינן חוזיות בלבד, ולפיכך לטעמו, כשהחברות נכנסו להליכי חדלות פירעון, זכאים הרוכשים להשבת הכספים ששילמו ולא מעבר לכך. בעל התפקיד טען כי רק באמצעות מכירת המלון בכללותו לצד ג', יוכלו החברות לפרוע את החובות כלפי נושיהן, ובהתאם לכך פעל לפרסום ומכירת המלון לכל המרבה במחיר.

לו היה המלון נמכר, הרוכשים היו מקבלים בחזרה סכומים נמוכים בהרבה מהתמורה ששילמו ליזמים, ובנוסף לכך היו מנושלים מהזכויות הקנייניות שרכשו כדת וכדין ולא זכאים לרווחים עתידיים מפעילות המלון.

בצר להם, פנו הרוכשים למשרד עורכי הדין מימון אביטן בבקשה שיסייעו להם לעצור את מכירת המלון, להשיב לידיהם את הזכויות שרכשו ולקבל את השליטה והניהול במלון.

באמצעות נקיטה בהליכים משפטיים כנגד מכירת המלון, תוך עמידה על זכויות הבעלות של הרוכשים ביחידות אותן רכשו ושבעבורן שילמו תמורה מלאה, הצליח משרד עורכי הדין מימון אביטן למנוע את מכירת המלון.

לאחר מו"מ ארוך שהתנהל מול בעל התפקיד והיזמים, הצליח משרד מימון אביטן להביא להסדר ראוי והולם עבור הרוכשים תוך שמירה מקסימלית על זכויותיהם ביחידות שרכשו, ובאופן שהרוכשים יוכלו ליהנות בהמשך גם מתשואה הולמת מהכנסות המלון, חרף תרגיל העוקץ והליכי חדלות הפרעון שננקטו כנגד היזמים והחברות שהקימו.

שתף ברשתות

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
דילוג לתוכן